2 september 2021
Utbildning & barnomsorg

Sam Skoglund är nominerad till lärarpriset Guldäpplet

Sam Skoglund, som är lärare på Ållebergsgymnasiet, är en av de nominerade till årets Guldäpple. Detta bland annat för att han under omställningen till, och därefter utvecklingen av fjärrundervisning för gymnasiet var en kompetenskälla för hela skolan.

Guldäpplet

Foto Bo Helmersson

Filmade instruktioner kring olika möjligheter med videokonferensens, provsäkra lägen som stöd vid bedömningssituationer, eller pedagogiska tips för bättre undervisnings-situationer. Allt har han testat i sin egen undervisning och sedan frikostigt delat med sig av till kollegor på skolan. I hans egen undervisning i matematik och fysik är nya digitala lösningar hela tiden närvarande och Sam utvecklar dem tillsammans med sina kollegor och elever.

Sam Skoglund

Sam Skoglund

– Det känns väldigt roligt och oväntat att få vara en av de nominerade. Det blir ett kvitto på att de olika digitala verktyg jag använder ihop med min undervisning fungerar och uppskattas, säger en glad Sam Skoglund.

Nu håller vi tummarna för Sam och att han blir en av de tre finalister som presenteras den 28 september!
Prisutdelningen kommer att ske i samband med firandet av Guldäpplets 20-årsjubileum, på Guldäpplets dag, i Stockholm den 28 oktober.

Om Guldäpplet

Guldäpplet är en utmärkelse som syftar till att synliggöra lärare som utvecklar undervisningen med stöd av digitala verktyg, medier och arbetsformer. Lärare som lyfter både sina egna elever och sina kollegor, genom samarbete och delning av erfarenheter. Nomineringar görs av kollegor, skolledare och skolhuvudmän över hela landet. Det betyder att det är skolans professioner som väljer ut, motiverar och lyfter fram sina kandidater. Utmärkelsen blir på så vis en spegling av professionernas egen bedömning av viktiga insatser och trender.

Priset består, förutom ett stipendium på 25.000 kr, av ett vackert glasäpple, blåst vid en svensk hytta med inläggning i äkta guld. Designat och utfört i finaste hantverk av mästarna vid Bergdala studioglas i Hovmantorp.

Digitaliseringen når skolan på bred front

Årets nominerade till lärarpriset Guldäpplet visar att digitaliseringen nu når skolan på bred front och berikar alla ämnen. Nytt för året är att så många nominerade är drivande i att ge hela skolan – alla elever och alla lärare – möjlighet att dra nytta av digitaliseringen.

Drygt hundratalet lärare har i år nominerats till det prestigefyllda lärarpriset Guldäpplet. Det är lärare från hela landet, från förskola till gymnasium och komvux. Guldäpplet delas ut årligen sedan 2002, och firar i år sitt 20-årsjubileum.

– Både nationella beslut och pandemin kräver insatser för att de digitala stöden ska nå alla lärare och hela skolan, för att bidra till alla elevers lärande och digitala kompetens. Utvecklingen av kollegiala samarbetsformer med stöd av skolledning och huvudman är här en nyckelfaktor. Därför är det betydelsefullt att årets nominerade till lärarpriset Guldäpplet i hög grad är drivande i kollegiala samarbeten på den egna skolan, liksom nationellt, säger Peter Becker, ordförande i Guldäpplets jury.

Guldäpplet har under sina tjugo år vuxit till ett professionspris, med lärarfacken som partners och jurymedlemmar:

– Lärarprofessionen tar ansvar och står för utveckling i alla lägen. I en tuff tid så ser vi många fantastiska exempel där lärare enskilt eller tillsammans driver digitaliseringen och skolan framåt. Lärarna är värda all uppskattning och stöd de kan få och i Guldäpplet kan vi ge några denna uppskattning lite mer, säger Robert Fahlgren, Lärarförbundets andre vice ordförande och medlem av Guldäpplets jury.

– Det är upplyftande att läsa alla nomineringar och få en inblick i alla "obesjungna hjältars" arbete som görs runtom i Sverige. Guldäpplet har en viktig funktion i att lyfta fram detta och bidra till att goda insatser sprids i skolsverige, säger Johan Runesson, ledamot i Lärarnas Riksförbunds styrelse och medlem av Guldäpplets jury.