1 september 2021
Utbildning & barnomsorg

Lådcykel i förskolan

Idag har tre av de fyra förskolorna på samverkande Vindängen, Mösseberg, Urd och Hästbacken varsin lådcykel och en fjärde cykel är beställd.

Lådcykel
Lådcykel Mösseberg

Cykelutflykter

Cykelutflykterna äger rum både i stadsmiljö och i naturmiljö. Målet för utflykterna följer ofta barngruppernas pågående projekt, till exempel att följa utvecklingen av arkitekturen på Stora torget eller i barnens bostadsområden. Vid ett pågående elprojekt kan barnen besöka ett vindkraftverk, och så vidare.

Detta innebär också att antalet barn i förskolans barngrupper minskar, genom att en mindre grupp barn lämnar förskolans gård en stund, några dagar i veckan.

Framtidstro

– Framtidstro är ett av utbildningens värdeord som representerar området hållbar utveckling. Det innebär bland annat att pedagogerna planerar utbildningen utifrån ett hoppfullt perspektiv där varsamhet om miljön, rörelse, återhämtning och en hälsosam livsstil ingår, berättar Inger Såndberg som är rektor för förskolorna Häsbacken och Mösseberg.

Fotografierna är från invigningen av lådcyklarna på Hästbackens och Mössebergs förskolor.

Fotografierna är från invigningen av lådcyklarna på Hästbackens och Mössebergs förskolor.