2 juli 2021
Utbildning & barnomsorg

36 barn deltog i sommarens Läsgläjdeprojekt

Under tre sommarveckor har 36 barn i åldrarna 7 – 9 år deltagit i Läsglädjeprojektet. Projektet som är för att skapa förutsättningar för barnen i de yngre åren att under sommarmånaderna stärka läsningen, få lustfyllda lässtunder - enskilt och tillsammans med andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön.

Barnbilder

Spöket Igor

Läsmysterium

– Det har varit jätteroligt att vara här, berättar barnen. Vi har fått pyssla, läsa och haft högläsning.

– Allra roligast var nog läsmysteriet, säger en av pojkarna. På avslutningsdagen fick mysteriet sin lösning!

– Idag fick vi även en bokkasse fylld med böcker. Det ska bli så roligt att få läsa dem i sommar, utbrister en av flickorna glatt.

Stort intresse

– Vi glädjs åt det stora intresset för projektet, berättar utvecklingsstrateg Yvonne Hagle, som varit ansvarig i arbetsgruppen tillsammans med Catharina Svensson, som är språk- läs- och skrivutvecklare på SPC. Hela 140 elever sökte till de 36 platserna. De var uppdelade i två grupper, en förmiddagsgrupp och en på eftermiddagsgrupp. Alla skolor som sökt i tid fick mellan 2-6 platser per skola, och det är bra spridning mellan deltagande barn från landsbygd och innerstad, fortsätter Yvonne. Eleverna kom från årskurs 1–3 och de flesta var från ettan.

Bokprat

Bibliotekarierna Kerstin Hellman och Angelica Holm Johansson har haft Bokprat varje vecka och inspirationsstunder.

Kerstin Hellman

Läsglädje och goda läsvanor

Genom att skapa läsglädje och goda läsvanor hos barnen är vår förhoppning att det ger dem goda grunder för fortsatt läsning och lärande. De deltagande barnen fick tillbringa tid på biblioteket i Falköping och lära sig se vilka möjligheter ett bibliotek ger. Målet är att barnen upplever glädjen, i ett förhoppningsvis, livslångt läsande och lärande!

Lärarstudenter

Lärarstudenterna Olivia Ingvarsson, Elin Fredriksson och Veronica Johansson ansvarade för de olika grupperna. Till sin hjälp hade de feriepraktikanterna Märta, Erika och Viktor, som tyckte det haft en mycket trevlig och lärorik sommarpraktik.

Feriepraktikanter

Veronica Johansson

– Oj, vad tiden har gått fort med detta projekt, utropar Veronica Johansson, som tog sin lärarexamen nu i vår. Det är riktigt sorgligt att det redan är avslutningsdag idag, Vi har haft tre trevliga veckor tillsammans där läsgläjden stått i fokus!

Olivia Ingvarsson

– Barnen har deltagit med stor entusiasm, berättar lärarstuderande Olivia Ingvarsson. Vi ser redan stora framsteg med läsningen hos barnen.

Elin Fredriksson

– Det är så roligt att Falköpings kommun ger oss lärarstuderande chansen att delta i detta sommarprojekt. Det ger oss fin erfarenhet inför vårt framtida yrke, anser Elin Fredriksson.

Bildsvep från avslutningsdagen