3 maj 2021
Utbildning & barnomsorg

Läsglädje i sommar - för elever som slutat åk 1–3

Under tre sommarveckor kommer barn i åldrarna 7 – 9 år kunna söka möjligheten att vara med på Läsglädjeprojektet. Vi vill skapa förutsättningar för barnen i de yngre åren att under sommarmånaderna stärka läsningen, få lustfyllda lässtunder enskilt och tillsammans med andra och bli hemmastadda i biblioteksmiljön.

Barnböcker

Läsglädje och goda läsvanor

Genom att skapa läsglädje och goda läsvanor hos barnen är vår förhoppning att det ger dem goda grunder för fortsatt läsning och lärande. De barn som deltar kommer att få tillbringa tid på biblioteket i Falköping och lära sig se vilka möjligheter ett bibliotek ger. Vårt mål är att barnen upplever glädjen i ett förhoppningsvis livslångt läsande och lärande!

Barn som slutat åk 1 till och med åk 3 kan söka detta läsglädjeprojekt. Lärarstudenter tillsammans med ferieanställda kommer att ansvara för de olika grupperna. I arbetsgruppen som arbetat med Läsglädje har barnboksbibliotekarier, språk-, läs- och skrivutvecklare, utvecklingsstrateg samt två förstelärare deltagit.

15 juni–2 juli

Läsglädje genomförs på biblioteket mellan den 15 juni och den 2 juli. Veckorna kommer innehålla tid till att botanisera på biblioteket, självständig nöjesläsning, inspirationsstunder gällande barnböcker, projektaktivitet, till exempel att producera en bok eller göra en tidning och en stunds högläsning. Varje deltagande barn får dessutom en bokkasse med utvalda böcker för att ytterligare stimulera läsning hemma.

När: 15 juni - 2 juli 2021 (Inte midsommarafton 25/6)
Plats: Falköpings bibliotek, Sankt Sigfridsgatan 11, Falköping

Eleverna kan välja att gå förmiddag eller eftermiddag:

  • Förmiddagar kl 9-11
  • Eftermiddagar kl 13-15

Eleverna lämnar anmälan till sin lärare senast 21 maj.

Besked om plats lämnas senast 28 maj.