19 mars 2021
Utbildning & barnomsorg

Betalade du rätt barnomsorgsavgift 2019?

Det är en rättvisefråga att alla betalar rätt barnomsorgsavgift. Falköpings kommun genomför därför en kontroll av avgiften som du betalat under 2019. De uppgifter som du lämnat till kommunen jämförs med den taxerade årsinkomsten hos Skatteverket.

Om kontrollen visar att din barnomsorgsavgift är fel, kommer en justering att ske. Om du betalat för låg avgift, får du en retroaktiv faktura i april månad, som ska betalas inom 30 dagar. Om du betalat för mycket får du pengar tillbaka. Utbetalningar kommer att regleras under våren 2021.

Avgiftskontroller genomförs med två års fördröjning eftersom Skatteverkets uppgifter inte finns tillgängliga tidigare.