5 februari 2021
Utbildning & barnomsorg

Eleverna invigde nybyggnationen av Vindängens skola

Tända marschaller, ballonger, musik och röda mattor framför entréerna mötte Vindängens elever när de kom till den första skoldagen för vårtermin 2021. Snön yrde denna januarimorgon och i dessa coronatider fick invigningen bli lite speciell. Den officiella invigningen med politiker, branchfolk och tjänstemän får flyttas framåt i tiden ett tag.

Skylt Vindängens skola

Högtidlig invigning

Rektorer

Rektorerna Maria Burlin och Monica Carlgren hälsar eleverna välkomna!

– Det har varit en högtidlig invigning för eleverna, med covid-säkra festligheter och stolta barn, berättar Maria Burlin, som är en av rektorerna på Vindängens skola. Till hösten blir Vindängen en F–6-skola och då fortsätter våra nuvarande årskurs 5-elever här på skolan.

Bland de som gick in på de röda mattorna var skolans nya elever från Grundsärskolans ämnesområden och ämnen. Dessa elever har tidigare tillhört Mössebergsskolan.

– Grundsärskolans elever och personal njuter av sina nya fina lokaler. Det har gått mycket bra att slå samman de två enheterna. Eleverna trivs fint i sin nya skola, säger rektor Monica Carlgren.

På skollunchen blev eleverna bjudna på en riktig festmiddag, där borden dessutom var fint dukade med vita dukar och servetter.

Bildsvep från lokalerna

Intensivt arbete

– Det har varit ett mycket intensivt arbete för personalen - men allt har varit så positivt, säger Claes Ekstrand, övergripande rektor. Kinnarps är möbelleverantör och skolans personal har i samarbete med dem planerat och möblerat de nya lokalerna. Nu kvarstår endast några ytterligare byggetapper och sedan framåt sommaren beräknas allt vara klart.

Gymnastiksal

Idrottshallen

Gott samarbete

– Skanska har varit totalentreprenör och Tengbom Arkitektkontor har ritat tillbyggnaden av skolan, berättar Krister Lundberg, som varit byggprojektledare från samhällsbyggnadsförvaltningen. Det har varit ett mycket gott samarbete mellan byggentreprenaden och verksamheten på skolan.

En ny huvudentre har skapats för eleverna med en ny gemensam möteplats.
Här finns även lokalerna för slöjd, musik, idrott och klassrum för eleverna i åk 5-6 och grundsärskolan. Lokalerna för administration, arbetslag och elevhälsa är också placerade här.

Sal

En tillbakablick i bilder

Från första spadtag 29 maj 2019 till möblering 2021

Eleverna fick under invigningsdagen titta på bilder hur arbetet har fortlöpt under byggets gång.