28 januari 2021
Utbildning & barnomsorg

Organisation av skolor i centrala Falköping läsåret 2021/2022

Den planerade skolorganisationsförändringen har skjutits framåt i tiden, på grund av att starten för byggnation av högstadieskolan Platåskolan har försenats. Det innebär att en temporär organisation behöver skapas för att kunna lösa elevflöden i centrala Falköping.

— Det finns ett syfte att den förändring som sker från och med nästa läsår, ska vara en del av det förändringsarbete som kommer att behöva påbörjas i samband med att den planerade skolorganisationen träder i kraft, berättar Henrik Ader som är verksamhetschef för grundskolan.

”Övergångsorganisationen” ska inte ses som en organisation med eget liv. Trots att den är temporär, så ska den vara en del av kommande förändring. Det handlar till exempel om att skolor ska växla från att vara F-5 till att bli F-6 skolor.

En del i den kommande högstadieorganisationen är att flera högstadier kommer sammanfogas i en gemensam organisation i samband med att Platåskolan står klar, fortsätter Henrik.

Sammanfogningen av Centralskolans och Kyrkerörskolans högstadier kommer bli ett första led i det arbetet. Skolan kommer att heta Högstadium centrum. Detta möjliggör att redan nästa läsår påbörja ett förändrings- och utvecklingsarbete inför kommande övergripande förändring i samband med att Platåskolan står klar. Ambitionen är att det ska stärka kommande organisation, avslutar Henrik Ader.

Henrik Ader

Henrik Ader

Skolorganisation i centrala Falköping under läsåret 2021/22

Skola

Årskurser

Centralskolan

F-6

Dotorpsskolan

F-6

Mössebergsskolan

F-6

Vindängenskolan

F-6

Åttagårdsskolan

F-5 (Åk 6 till Dotorpsskolan)

Högstadium Centrum,
(sammanslagning av tidigare Kyrkerörsskolan och Centralskolan 7-9)

7-9

Förändringar i skolorganisation läsårt 2021/22 och i centrala Falköping

Förändringen av skolorganisationen i centrala Falköping de kommande två läsåren kommer i huvudsak att omfatta tre skolor, Dotorpsskolan, Centralskolan och Kyrkerörsskolan.

 • Dotorpsskolan
  Dotorpsskolan kommer att bli en F-6 skola och kommer att vara mottagare för Åttagårdsskolans åk 6-elever de kommande två läsåren.
 • Åttagårdsskolan
  Under kommande läsår kommer Åttagårdskolan fortsatt att vara en F-5-skola. Överlämning av åk 6-elever kommer att ske till Dotorpsskolan.
 • Centralskolan F-6
  Skolans F-6-verksamhet kommer fortsatt att vara i Centralskolans lokaler.
 • Vindängenskolan
  Vindängenskolan blir från höstterminen en F-6-skola.
 • Mössebergsskolan
  Mössebergsskolan är redan idag en F-6-skola.
 • Nuvarande Centralskolan åk 7-9
  Enheten kommer att sammanfogas med Kyrkerörsskolans åk 7-9 och utgöra en del av en gemensam 7-9-organisation i centrala Falköping under kommande två läsår. Verksamheten kommer bedrivas i både Kyrkerörs- och Centralskolans lokaler och ledas av en gemensam skolledning, och kallas Högstadium centrum
 • Nuvarande Kyrkerörsskolan åk 6-9
  Enheten kommer sammanfogas med Centralskolans åk 7-9 och utgöra en del av en gemensam 7-9-organisation i centrala Falköping. Verksamheten kommer bedrivas i både Kyrkerörs- och Centralskolans lokaler och ledas av en gemensam skolledning. och kallas Högstadium centrum. Den nya organisationen kommer inte omfatta åk 6.

Åsle

Åsle friskola F-6 startar höstterminen 2021.