18 januari 2021
Utbildning & barnomsorg

Eventuellt eget skolval gällande förskoleklass läsåret 2021/2022

Nu är skolplaceringarna för eleverna i förskoleklass till höstterminen 2021 utskickade via brev.

Önskemål om skolval till förskoleklass läsåret 2021/2022 går tyvärr för närvarande inte att göra via e-tjänsten, utan får göras via blankett.