8 januari 2021
Utbildning & barnomsorg

Distansundervisning för elever i åk 7-9 den 11-15 januari

Grundskolans årskurs 7, 8 och 9 kommer under perioden 11-15 januari 2021 att ha distansundervisning.

Beslutet gäller alla elever i dessa årskurser med undantag för elever i grundsärskolan, särskilda undervisningsgrupper samt individuella fall som beslutas av rektor.

Eventuellt nytt beslut om fortsatt distansundervisning vecka 3 kommer att tas onsdagen den 13 januari 2021.

Lunch

Beställning som vårdnadshavare för ditt högstadiebarn gör du via e-tjänsten på kommunens hemsida:
“Beställning av lunchlåda för skolelev”
https://sjalvservice.falkoping.se/oversikt/overview/183länk till annan webbplats

Beställning görs i förväg, senast kl. 12.00 dagen innan du vill hämta en lunchlåda. Du måste alltså lägga en beställning för varje tillfälle du vill hämta en lunchlåda.

För att göra beställningen måste vårdnadshavare ha tillgång till BankID. Eventuell specialkost anges i e-tjänsten.

Utlämningsställen och tid.länk till annan webbplats

Skolskjuts

Skolskjutsarna går som vanligt.

Kontakt

Var vänlig kontakta ditt barns rektor eller mentor vid eventuella frågor som rör ditt barn.

Bakgrund

Smittspridningen av covid-19 i Skaraborg och i Falköpings kommun är fortsatt hög. Enligt en skrivelse från smittskyddet Västra Götaland som kommunen tagit del av 2021-01-07, rekommenderas bland annat att högstadieskolorna tillfälligt övergår till distans-undervisning för att minska resandet och antalet kontakter och därmed smittspridningen i samhället.

Huvudmannen beslutar därför att eleverna i högstadiet ska ha distansundervisning den första veckan av vårterminen 2021.

Beslutet fattas efter rekommendation från Smittskydd Västra Götaland och i samråd med kommunledningen.

Översättningar