20 december 2020
Utbildning & barnomsorg

Fortsatt distansundervisning på Ållebergsgymnasiet till och med den 24 januari 2021

Utifrån regeringens nya direktiv och ordförandebeslut fortsätter Ållebergsgymnasiet med distansundervisning till och med den
24 januari 2021.

Eleverna på de nationella programmen på Ållebergsgymnasiet fortsätter med distansundervisning till och med den 24 januari 2021.

Beslutet omfattar inte elever i introduktionsprogram och elever i gymnasiesärskolan.

Undantag från beslutet gäller även i nedanstående fall där rektor i samråd med verksamhetschef för gymnasieskola beslutar vilka elever eller grupper som berörs i varje enskilt fall:
1. praktiska moment som inte kan skjutas upp,
2. nationella prov,
3. andra examinationer som inte går att genomföra på distans, och elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning.