11 december 2020
Utbildning & barnomsorg

Ny broschyr om droger till tonårsföräldrar

Föräldrar är viktiga personer i sina barns liv. Deras engagemang och förmåga att sätta tydliga gränser när det gäller tobak, alkohol, och andra droger kan vara avgörande för tonåringens framtid. Inom kort får föräldrar till elever i högstadiet och årskurs 1 på gymnasiet en broschyr i brevlådan. Den innehåller kunskap och tips om hur föräldrar kan prata med sin tonåring.

Pelle Källström, Anna-Lena Mann, Karola Svensson och Bengt Nilsson, säkerhetssamordnare.

‒ Prata med din tonåring om droger och tänk på att det finns hjälp att få! Det hälsar från vänster Pelle Källström, Anna-Lena Mann, Karola Svensson och Bengt Nilsson, säkerhetssamordnare.

Vart tredje år genomförs en enkät om ungdomars drogvanor bland kommunens elever i årskurs 9 och elever som går andra året på gymnasiet. (CAN-rapport för Falköping 2019). Den visar att 95 procent av ungdomarna inte kommer att prova droger, men att cirka 80 procent av dem befinner sig i en miljö där man tillåter eller accepterar droger.

Rapporten visar också att det skett en attitydförändring bland ungdomarna de senaste åren, det vill säga att de fått en mer liberal inställning till droger.

Prata med din tonåring om droger!

Många unga människor påverkas av pandemin och känner oro inför framtiden. Några väljer att dämpa sin ångest med droger.

− För att kunna påverka ungdomarna att stå emot grupptryck och ta avstånd från droger är skolan en mycket viktig arena för vårt förebyggande arbete. Men det är också oerhört viktigt att föräldrarna tar sitt ansvar och tar ett allvarligt samtal med sin tonåring, säger Karola Svensson (C), ordförande i kommunstyrelsens utskott för social hållbarhet. Det där samtalet är särskilt betydelsefullt nu när social distansering och karantän har blivit vår nya vardag och psykisk ohälsa ökar. Ju tydligare föräldrarna visar vad de förväntar sig, desto enklare är det för tonåringen att veta var de står när det gäller droger.

Broschyr med tips och kunskap

I Falköpings kommun bedrivs ett aktivt och kontinuerligt drogförebyggande arbete bland ungdomar sedan många år. Skolan, socialtjänsten, gym och polisen samverkar och har en lång erfarenhet av hur situationen ser ut i kommunen när det gäller olika droger. Nya studier visar att det är föräldrarna som ändå har störst möjlighet att påverka sitt barn när det gäller droger.

‒ Den nya broschyren ger tips och kunskap till föräldrarna om hur de kan stärka sin tonåring att avstå från droger samt kontaktuppgifter för att få stöd och hjälp, berättar Pelle Källström, kommunens drogförebyggande samordnare. Bland annat finns det fakta om vilka droger som är vanligast bland ungdomar i Falköping, olika tecken som tyder på att tonåringen använder droger samt bra boktips och webbadresser med mer information. Vårt budskap till föräldrar är att de ska lita på sin magkänsla, och att det aldrig är för sent att söka hjälp. Det viktiga är hur de hanterar situationen och att de inte är en dålig förälder om det visar sig att deras tonåring provat droger.

Allvarliga konsekvenser av cannabis

Cannabis är ett samlingsnamn för hasch och marijuana. Det är den överlägset vanligaste illegala drogen som ungdomar använder i dag. Inställningen till cannabis bland undomar har förändrats de senaste åren. De har blivit mer tillåtande och cannabis anses numera som mindre skadligt än förr. Men den cannabis som finns i dag är betydligt starkare än den som fanns på 1960‒1970-talet. Det beror på att mängden THC har ökat. Bruket av cannabis kan få allvarliga konsekvenser, speciellt hos tonåringar. Det kan orsaka minnesluckor, koncentrationssvårigheter, ångest, panikkänslor, depression, cancer, psykoser och schizofreni. I värsta fall kan ett cannabisrus indirekt leda till dödsfall i hjärtinfarkt, cancer och stroke.

‒ Tillgången på narkotika i Falköping är stor, konstaterar Pelle Källström. Alla ungdomar kommer någon gång att få frågan om de vill prova droger, och den första gången brukar ofta vara gratis.

Det är brottsligt att använda droger

Svensk lagstiftning som gäller narkotika är mycket enkel. All hantering av narkotika är olaglig. Det är förbjudet att tillverka, bruka, inneha, förmedla, sälja eller förvara narkotika. Den som inte följer lagen kan straffas och dömas till böter eller fängelse.

‒ Det är få ungdomar som har koll på detta, bekräftar Anna-Lena Mann, kommunpolis i Falköping. Och de förstår inte heller att inköp av knark alltid är kopplat till grovt kriminella nätverk. Det är ett stort samhällsproblem och jag har sett baksidan av detta alltför ofta. Missbruk av narkotika skördar liv, splittrar familjer och göder den organiserade brottsligheten.

Ny handlingsplan för drogförebyggande arbete

Inom kort kommer en ny handlingsplan som anger hur det drogförebyggande samarbetet ska struktureras inom kommunens olika verksamheter. Där betonas även föräldrarnas roll och hur viktigt det är att involvera dem när det gäller att påverka tonåringar och bekämpa användning av droger.

‒ Skolans roll är mycket viktig i arbetet mot droger, betonar Karola Svensson. Kommunens skolor ska vara en trygg och drogfri miljö för barn, ungdomar och personal. Om en elev misstänks använda eller hantera narkotika under skoltid, ska rektor göra en polisanmälan.