10 december 2020
Utbildning & barnomsorg

Distansundervisning för elever i årskurserna 7, 8 och 9 den 21-22 december

Smittspridningen av covid-19 i Falköpings kommun är omfattande och antalet sjukanmälningar både bland elever och bland personal är på en hög nivå. Bland eleverna i grundskolan är det i ålders-grupperna på högstadiet som smittspridningen är som störst och genom att dessa elever får undervisning på distans de sista två dagarna på höstterminen, ökar möjligheten till minskad smittspridning.

Eleverna i grundskolans årskurser 7, 8 och 9 i Falköpings kommun kommer att ha distans-undervisning måndagen den 21 december och tisdagen den 22 december 2020.

Beslutet gäller alla elever i dessa årskurser med undantag för elever i grundsärskolan samt individuella fall som beslutas av rektor.

Detta beslut ger också möjlighet för övriga elever att sprida ut sig i sin respektive skola och på sätt öka förutsättningarna för att hålla avstånd.

De sedan tidigare beslutade läsårstiderna för läsåret 2020/2021 innebär att eleverna i Falköpings kommuns grundskolor har en sammanlagd julledighet på 19 dagar
(2020-12-23 – 2021-01-10). Förutsatt att Folkhälsomyndighetens rekommendationer följs, innebär dessa 19 dagar en stor möjlighet att minska smittspridningen.