4 december 2020
Utbildning & barnomsorg

Ny programserie om nya skolorganisationen i Radio Falköping 90,8 MHz

En ny skolorganisation håller på att ta form och vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt, och samtidigt skapa attraktiva arbetsplatser för våra pedagoger. I en ny programserie på Radio Falköping 90,8 MHz berättar pedagoger, rektorer och tjänstemän om vad den nya skolorganisationen innebär och givetvis om högstadiet Platåskolan.

Framtiden nästa

I mars 2017 fattades beslut om en ny skolorganisation i Falköpings kommun efter en detaljerad genomlysning av den dåvarande skolorganisationen. Den nya skolorganisationen innebär att vi gör stora satsningar på våra förskolor och skolor både på landsbygden och i tätorten. Vi utvecklar organisationen, bygger om och bygger nytt. Allt för att våra barn och unga ska få förutsättningar för en så bra och likvärdig skola som möjligt. En ny 7-9 skola i centralorten är en viktig pusselbit för att kunna göra de fysiska förändringarna med att skapa F-6 skolor och 7-9 skolor.

Lyssna på programserien Framtiden nästa, för skolan och oss på Falbygden i Radio Falköping 90,8 MHz .