3 december 2020
Utbildning & barnomsorg

Ållebergsgymnasiet övergår helt till distansundervisning från 7 december på de nationella programmen

Regeringen tillsammans med Folkhälsomyndigheten meddelade torsdag 3 december 2020 att gymnasieskolor i Sverige rekommenderas att övergå till distansundervisning under en månad, från den 7 december 2020 till den 6 januari 2021. Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken, på grund av spridningen av covid-19.

Barn- och utbildningsnämnden i Falköping har fattat beslutet att Ållebergsgymnasiet övergår till distansundervisning under perioden måndag 7 decemer 2020 till och med onsdag 6 januari 2021. Eftersom vårterminen 2021 börjar den 11 januari 2021 i Falköpings
kommun, gäller i praktiken beslutet även den 7 och 8 januari 2021 för Ållebergs-gymnasiets elever.

Beslutet omfattar inte elever i introduktionsprogram (IM) och elever i gymnasiesärskolan.

Undantag från beslutet kan göras för praktiska moment som inte kan skjutas upp, nationella prov, andra examinationer som inte går att genomföra på distans och
elever som i övrigt är sårbara vid distansundervisning. Rektor i samråd med verksamhetschef för gymnasieskola beslutar vilka elever eller grupper som berörs i varje enskilt fall.