Programkoder

Barn- och fritidsprogrammet ( BF )

Bygg- och anläggningsprogrammet ( BA )

Ekonomiprogrammet ( EK )

El- och energiprogrammet ( EE )

Estetiska programmet ( ES )

Fordons- och transportprogrammet ( FT )

Handels- och administrationsprogrammet ( HA )

IM Introduktionsprogrammen ( IM )

Industritekniska programmet, ( INTR )

Naturvetenskapsprogrammet ( NA )

Samhällsvetenskapsprogrammet ( SA )

Teknikprogrammet ( TE )

Vård- och omsorgsprogrammet ( VO )