23 november 2020
Utbildning & barnomsorg

Undervisningen Ållebergsgymnasiet
24 november-21 december 2020 med anledning av covid-19

Eva Dahlgren, ordförande i barn- och utbildningsnämnden tog idag, (23 november) följande beslut gällande distans- och närundervisning för perioden 24 november till 21 december 2020 för elever på Ållebergsgymnasiet.

  • Gymnasiesärskolan fortsätter med närundervisning terminen ut
  • Elever på IM-programmen har närundervisning terminen ut
  • Elever på APL omfattas inte av distansundervisning

24 -27 november:

  • EK, SA, TE, NA, ES, BF*: Heltids distansundervisning
  • BA, EE, FT, HA, INTR, VO*: Möjlighet till närundervisning under yrkesdagar på yrkesprogrammen för att genomföra praktiska moment. Övriga dagar bedrivs distansundervisning.

* Programkoder

Från och med den 30 november 202
Vecka 49: (30/11-4/12)
- Distansundervisning för elever åk 1
- Närundervisning för elever i åk 2 och 3

Vecka 50: (7/12-11/12)
- Distansundervisning för elever åk 2
- Närundervisning för elever i åk 1 och 3

Vecka 51 inkl 21 dec: (14-21/12)
- Distansundervisning för elever åk 3
- Närundervisning för elever i åk 1 och 2

  • Undantag får beslutas av rektor för samtliga program i indivuella fall.

Bakgrund

Antalet sjukanmälningar både bland elever och bland personal på Ållebergsgymnasiet är fortsatt på hög nivå. Samtidigt behöver eleverna till större delen bedriva sina studier på plats i skolans lokaler. Efter samråd med smittskyddsläkare vid Västra Götalandsregionen, beslutar nu huvudmannen att undervisningen ska bedrivas både i skolans lokaler och på distans enligt ett schema som möjliggör kvalitativ undervisning samtidigt som man tillser att färre personer vistas i skolans lokaler samtidigt.