16 oktober 2020
Utbildning & barnomsorg

Skolsköterska Lena Johansson är nominerad till 2020 års Vårdförbundspris

Lena Johansson som är skolsköterska på Vindängens och Dotorps skolor, är en av de tre nominerade till 2020 års Vårdförbundspris. I samarbete med Folksam har juryn utsett tre slutkandidater som tävlar om prissumman på en halv miljon kronor. Finalisterna kommer ifrån Falköping, Uppsala och Borås och arbetar inom skolhälsovård, geriatrik och cancerbehandling.

Lena Johansson

Lena Johansson

Lena Johansson är specialistsjuksköterska och skolsköterska inom elevhälsovården på Vindängens skola och Dotorpsskolan i Falköping. 

”Nytt metodstöd ger skolsköterskor verktyg för samtal om kvinnlig könsstympning”

Juryns motivering till Lenas nominering

Lena Johansson har tagit fram ett metodstöd om kvinnlig könsstympning, för att stötta skolsköterskor i hela landet. Metodstödet kvalitetssäkrar samtal kring könsstympning och kan användas redan från förskoleklass. Könsstympning är ett känsligt ämne och kan vara mycket svårt att prata om och genom metodstödet kan arbetsgången i skolan förbättras och verka förebyggande. Tack vare Lenas arbete kan skolsköterskans viktiga roll utvecklas och barns rättigheter stärkas i enlighet med barnkonventionen.

– Jag är så glad och tacksam för denna nominering, säger Lena Johansson. Jag uppskattar också att skolhälsovården lyfts fram i detta sammanhang. Det är roligt att få arbeta med dessa frågor och kunna hjälpa de barn som kan vara utsatta, fortsätter Lena.

Digital vårdgala 6 november

Vinnaren tillkännages den sjätte november då den digitala Vårdgalan livesänds kl 14-16 på Vårdförbundets hemsida Länk till annan webbplats.. Vårdförbundspriset i samarbete med Folksam är med prissumman 500 000 kronor ett av Sveriges största priser inom hälso- och sjukvårdsområdet. Priset ska premiera medlemmar som arbetar för en förbättring för patienter med hjälp av personcentrerad vård.

De två andra kandidaterna som juryn utsett och som tävlar om Vårdförbundspriset är Anngela Ingvarsson, Sjuksköterska, Gruppchef Geriatriska medicinavdelningen 30 A, Akademiska sjukhuset i Uppsala för ”Nytt arbetssätt gör patienten mer delaktig i sin egen vård och hälsoplan” och Martina Jarnström, Sjuksköterska, Hematologi- och onkologienhet, Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås för ”Nytt utbildningsmaterial ger cancerpatienten färre sjukhusbesök och mer delaktighet".