22 september 2020
Utbildning & barnomsorg

RISE och Spaningen skriver om Coronapandemin och skolans digitalisering

Vilka konsekvenser kan coronapandemin och årets erfarenheter komma att få på längre sikt när det gäller skolans fortsatta digitala utveckling? Representanter för tre skolhuvudmän – Falköpings, Lidingö och Skellefteå kommun – delar med sig av sina upplevelser och tankar. Björn Broberg som är kvalitetsstrateg IKT i Falköping har intervjuats.

Björn Broberg

Björn Broberg

Spaningen är en tjänst från RISE Länk till annan webbplats. som gör det enklare att greppa vad den pågående teknik- och samhällsutvecklingen innebär för utbildning och lärande. Arktikeln från spaningen.se 2020-09-22 är skriven av Stefan Pålsson.

Rena älgakliv framåt

Coronapandemin innebär en stor samtidig utmaning för hela skolorganisationen, säger Björn Broberg, kvalitetsstrateg på barn- och utbildningsförvaltningen i Falköpings kommun. Alla kan samlas kring detta och man hjälper varandra att hitta lösningar på de problem som uppstår.

– De satsningar som vi gjort tidigare på skolans digitalisering är förstås en nödvändig förutsättning. Men nu tar alla rena älgakliv framåt jämfört med de myrsteg som de annars brukar ta. Även de som inte tidigare varit intresserade, och som halkat efter, hänger nu med. Alla tar sig tid att lyssna på de som har kunskap och erfarenhet, och de delar frikostigt med sig av det som de kan.

Skolans verksamhet genomgår just nu en förändring av tredje ordningen, säger Björn Broberg. Det är inte bara i skolan som undervisningen kan bedrivas. Det finns även andra vägar som passar i olika situationer, under olika förutsättningar.

– Tänk om vi bara hade kunna skicka med gymnasieeleverna böcker och pappersuppgifter när de studerade hemifrån. Så hade ingen velat ha det! Nu diskuterar vi inte längre om eller när skolan ska digitaliseras. Det handlar bara om hur vi ska göra. Naturligtvis finns det fortfarande många frågor, till exempel om säkerhet och om stöd till elever med särskilda behov. Men alla är överens om att digitaliseringen är nödvändig, alltifrån politiker och förvaltningstjänstemän till rektorer, lärare, elever och vårdnadshavare.

Det har blivit mer naturligt att tänka i termer av digitala möjligheter

Det finns både ett sug efter att träffas i den fysiska verkligheten och en ökad efterfrågan på de digitala möjligheterna, påpekar Björn Broberg. Det handlar inte om antingen eller, utan om både och.

– Vi går gradvis tillbaka till ett normalläge, men alla är samtidigt överens om att de digitala möjligheterna ska användas där de fungerar bäst. Det har bland annat satt fart på användningen av digitala läromedel. Många lärare börjar upptäcka de vinster som finns. Samma sak gäller för e-tjänster. Det duger inte att hålla på med pappersblanketter när digitala lösningar är mer lättanvända och mer effektiva.