6 maj 2020
Utbildning & barnomsorg

Studiebesök vid Vindängens tillbyggnad

Under tisdagen den 5 maj genomfördes ett studiebesök vid Vindängens nya tillbyggnad. Byggprojektledare Krister Lundberg guidade, tillsammans med representanter från Skanska, några av kommunens tjänstemän.

Vindängen

Det var tänkt att såväl skolans elever som personal skulle medverka denna dag. Tyvärr satte Covid-19 stopp för detta idag Men planerna är naturligtvis att även de så småningom ska få möjlighet till en förhandsvisning.