10 mars 2020
Utbildning & barnomsorg

Kompetensutvecklingsdag om lektionsdesign

Helena Wallberg föreläste om lektionsdesign när kommunens alla lärare samlades för en gemensam kompetensutvecklingsdag.

Helena Wallberg

Helena är gymnasieslärare i botten och utbildad specialpedagog. Hon är författare till boken "Lektionsdesign - en handbok". Hon skriver även bloggen "Det inkluderande klassrummet".

– Vår inbjudan av Helena Wallberg är ett led i vår satsning som vi har i samarbete med Skolverkets Samverkan för bästa skola, där tre av våra skolor ingår, berättar skolchef Karina Bronell.
På dagens föreläsning deltog samtliga kommunens skolor. Vi har haft en stimulerande dag och fått många tips och idéer för en lektionsdesign som möjliggör en undervisning som möter olikheter samtidigt som den främjar delaktighet.