6 mars 2020
Utbildning & barnomsorg

Mycket händer med bygget på Vindängens skola

Det är full fart i produktionen och byggnaden börjar ta sin form med stormsteg. Totalt på arbetsplatsen är det nu ett 20-tal arbetare. Utöver Skanska och underentreprenörer har vi under projektets produktion även duktiga och kunskapstörstiga gymnasieelever från Bygg- och anläggnings-programmet på Ållebergsgymnasiet, som gör sin praktik här.

Lift utanför byggnaden

Fasadarbetet är påbörjat på utsidan med den brunröda träpanelen.

– Just nu fokuserar jag på att rätt material och verktyg ska finnas på plats i rätt tid för att arbetena ska flyta på bra. Mycket av informationen kommer fram under våra dagliga morgonmöten. Där ger och får jag information om mina punkter som just nu rör material, verktyg, leveranser och skyddsronder, säger Skanskas arbetsledare Josefin Holmström.

Min känsla just nu är att det är kul att äntligen både få se, men även visa upp i verkligheten hur skolan ska se ut med rätt färger på fasaden. Nästa steg för oss är att färdigställa ytterväggar invändigt med isolering, ångspärr och installationsskikt. För min egen del är vissa mindre inköp jag ska ta itu med och så är det i skrivandets stund snart dags för veckans skyddsrond som jag håller i, vilket jag nu förbereder i vanlig ordning, fortsätter Josefin.

Tak- och väggblock monterade

Stommontaget är klart och efter ett antal blåsiga dagar är nu även alla tak- och väggblock monterade. För att kunna påbörja arbetet invändigt behöver huset först bli tätt mot vind och väta så nu pågår fönstermontage.

Pedagoger på besök på bygget

Trots ett grådaskigt väder sken solen i sinnet när alla pedagoger från Vindängen och Grundsärskolan fick göra ett platsbesök i nya skolbyggnaden.

Skanska är nu i skedet att lägga en plan för genomförandet av de ombyggnadsdelar i befintligt hus som ska göras. Utgångsläget är att förlägga så många delar av arbetet som möjligt under sommarlovet. Detta för att både underlätta arbetsmomenten och samtidigt undvika störningar för befintlig skol- och fritidsverksamhet. Nästa aktivitet som nu planeras är att tillsammans med skolan bjuda in elever och personal till ett besök på bygget.

Krister Lundberg

Krister Lundberg, byggprojektledare

– Just nu fokuserar jag på innemiljön för verksamheten. Vi är inne i en fas där vi ska ta beslut om en möbel-leverantör samt tillsammans med denna leverantör diskutera och planera hur vi vill att de nya rummen ska möbleras. Ett otroligt viktigt men också väldigt inspirerande beslut. Min känsla just nu är att byggnationen flyter på bra med undantag från några dagar då det har blåst rejält på byggarbetsplats Vindängen. Nästa steg är att planera in för de åtgärder som i projektet ska åtgärdas i befintlig byggnad, säger Krister Lundberg som är byggprojektledare på Falköpings kommun.