6 februari 2020
Utbildning & barnomsorg

Välbesökt dialogcafé om skolorganisation i centralorten F-6

Vad behövs för en bra och likvärdig skola? Över 100 personer hade hörsammat inbjudan att delta i samtal om framtidens skola. Denna afton handlade samtalet om centralorten och dess organisation för elever från förskoleklass upp till årksurs 6.

Deltagare i dialogcaféet

Lyssna in tankar och idéer

Ordförande i barn- och utbildningsnämnden Eva Dahlgren (C) hälsade alla varmt välkomna!

– Det är väldigt viktigt för oss att träffa er ikväll och lyssna in era tankar och idéer, säger Eva. Vi är så glada att så många kommit hit för att diskutera.

Skolchef Karina Bronell började med att berätta lite om bakgrunden till det beslut som kommunfullmäktige tog i mars 2017 om ny skolorganisation.

– Vi vill gärna veta vad ni föräldrar tycker och höra era åsikter. Idag ska vi diskutera årskurs F-6 i centralorten och de frågeställningar vi ska samtala runt ikväll är:

  • Vad är viktigt för ditt barn i skolan?
  • Vad behövs för en likvärdig utbildning för alla?
  • Vad skickar vi med till skolans arbete med integration?

– Vad kan vi göra tillsammans innan beslut tas? Hur ska nya skolområden kunna se ut i tätorten - allt för att alla våra barn ska få en bra och likvärdig skola och utbildning i Falköping?, frågar Karina.

F6-skolor med fritidshem i centralorten när Platåskolan står klar

  • Centralskolan F-6
  • Kyrkerörsskolan F-6
  • Vindängenskolan F-6
  • Dotorpsskolan F-6
  • Mössebergsskolan F-6

Samtal i grupper

Ett hundratal föräldrar medverkade vid mötet tillsammans med ansvariga politiker från barn- och utbildningsnämnden och tjänstepersoner. Varje grupp bestod av sju personer som antecknade sina tankar och idéer. Efter sammanställning kommer dessa åsikter att vara med som en del i förvaltningens och nämndens fortsatta arbete.

Kort sammanfattning

– När jag gör en snabb titt på era lappar med synpunkter, ser jag att trygghet, det är vi alla överens om, är det allra viktigaste rörande våra barn. Att personalen är utbildad och behörig samt att de får rätt förutsättningar och resurser på skolan, återfinns också på många lappar. Mer samarbete mellan skolorna, individanpassad utbildning, mixade klasser, närhet till skola och klasskamrater är några av de andra synpunkter som lyfts upp, sammanfattar Ida Johansson.

Kommunutvecklare Per Larsson och handläggare Ida Johansson

Kommunutvecklare Per Larsson och handläggare Ida Johansson.

Sammanställningen

– Nästa vecka kommer vi att gå igenom alla de synpunkter och åsikter som har kommit in från er föräldrar, berättar Per Larsson, som var moderator vid kvällens dialogcafé. Resultatet kommer vi därefter att publicera här på kommunens webbsida, så snart det är sammanställt.

Stort engagemang

Såväl nämndsordförande som skolchef var mycket nöjda med kvällen. Deltagarna tyckte också att det varit en intressant diskussionsträff och såg fram emot fler möten.

– Vi vill rikta ett stort tack till er föräldrar för ert stora engagemang, inspel och de goda samtal vi haft i kväll kring borden, avslutade Eva Dahlgren och Karina Bronell. Nu hoppas vi att vi kan göra något riktigt bra av det här. Kontakta oss gärna via mejl om det är något ytterligare ni vill diskutera med oss.

– Jag vill också passa på att göra lite reklam för våra samrådsmöten som vi har två gånger per termin. Här träffas representanter från alla skolor i kommunen tillsammans med tjänstepersoner och politiska representanter från barn- och utbildningsnämnden, sa skolchef Karin Bronell avslutningsvis.