28 januari 2020
Utbildning & barnomsorg

Diamanten på Mössebergsskolan invigdes

Mindre än ett år efter att de första spadtagen togs står nu den nya byggnaden klar och på månadseftermiddagen invigdes den under högtidliga former. Vid ceremonin medverkade representanter från entreprenören MVB Astor bygg och AB, PE Arkitektur, Kinnarps möbler, ledamöter och tjänstemän från tekniska nämnden och barn- och utbildningsnämnden samt kommun-styrelsens presidium.

Bandet klipps

Från vänster Anna-Carin Setterberg, rektor, Vanja Wallemyr (C) ordförande i tekniska nämnden, Eva Dahlgren (C) ordförande i barn- och utbildningsnämnden och Maria Moensjö, rektor klippte det blåagula invigningsbandet. Signe och Källa spelade fanfaren.

Mössebergsskolan som är den största grundskolan i kommunen med sina 517 elever har sedan denna vårtermin även årskurs 6-elever. Det är dock de 79 eleverna i årskurs 3 som har flyttat in i den nya byggnaden, tillsammans med fritidhemsbarnen åk 3-6.

Rektorerna Maria Moensjö och Anna-Carin Setterberg hälsade de många invigningsgästerna välkomna!

– Vi är så stolta och nöjda med dessa fina och ändamålsenliga lokaler, säger de bägge rektorerna Maria och Anna-Carin.

Invigningstal

Invigningstal hölls av skolchef Karina Bronell och ordförande i barn- och utbildningsnämnden Eva Dahlgren (C) samt ordförande i tekniska nämnden Vanja Wallenmyr (C).

Den hoppfulla skolan

Skolchef Karina Bronell som tidigare varit rektor på Mössebergssolan i 12 år berättar att skolan har en extra plats i hennes hjärta. Det är många Falköpingsbor som börjat sin skolgång här på Mössebergsskolan. Den är ju en del av Falköpings historia med sina 62 år.

– Det här är en skola man trivs på! Mössebergsskolan är en skola med låg personalomsättning och hög behörighet bland lärarna. Det är fantastisk i dessa dagar. Jag tycker Diamanten, Smaragden, Topazen och Rubinen är så passande avdelningsnamn. Här på Mössebergsskolan formar och slipar personalen eleverna så att de blir som fina och glimmande ädelstenar, säger skolchef Karina Bronell.

Musikskolans elever spelar

Musikskoleeleverna Signe Karlsson som spelade på trombon och Källa Roslund på trumpet stod för den musikalsika underhållningen tillsammans med musikskolechef Helén Olausson på piano.

Ordföranden i barn- och utbildningsnämnden

– Mössebergsskolan är den första skolan som byggts utifrån vårt nya funktionsprogram. Det är dessutom den skola som blivit snabbast byggd från tanke till färdig byggnad. Det har gått på mindre än ett år, sa barn- och utbildningsnämndens ordförande Eva Dahlgren i sitt invigningstal.

Den här byggnaden är gjord för 90 elever och många trodde nog att det skulle vara de 80-tal nya årskurs 6-eleverna som skulle flytta in. Men så ville man inte på Mösseberg! Skolans ledning är fri att göra och planera och utnyttja sina skolbyggnader efter det som passar skolan bäst. Man fann att årskurs 3 passade bäst att ha i denna byggnad tillsammans med fritidshemmet för elever i årskurs 3-6, berättar Eva.

Konst

Skalbaggar i keramik

Skalbaggar i keramik

Konstnären Lisette Friberg

Vid invigningen närvarade konstnär Lisette Friberg, som började som lärare på Mössebergsskolan redan1961. Hon har tillverkat de många fina keramikskalbaggarna som finns uppsatta på flera av väggarna i de nya lokalerna. Här är Lisette i samtal med lärare Ulrika Karlsson och rektor Anna-Carin Setterberg.

Ordförande tekniska nämnden

– Det är härligt att se hur skollokaler utvecklas och att de känns så välkomnande och inkluderande. Jag blir så glad när jag kommer in i dessa kreativa lokaler, säger Vanja Wallemyr som är ordförande i tekniska nämnden.

Spadtaget - togs för mindre än ett år sedan

Lite historik: Den 13 mars 2019 togs det första spadtaget för en ny tillbyggnad av Mössebergsskolan för en F–6-skola. Elever från årskurs 5 i elevrådet hjälpte ordföranden Ingvor Bergman och Johannna Svensson med de första spadtagen tillsammans med skolchef Karin Bronell.

Första spadtaget

Bildsvep