14 juni 2019
Utbildning & barnomsorg

Framtidsbilder av Vindängenskolans nya byggnad

Nu har du möjlighet att titta runt på den nya tillbyggnaden av Vindängensskolan!

Vy från öster

Klicka på bilderna för att se en Virtual Reality-simulerad (VR) miljö av nybyggnationen av Vindängenskolan.

Vy från väster

Vy från väster

Befinner du dig på skolan så finns QR koder utplacerade så att du på plats kan se hur nybyggnationen kommer att se ut.

QR-koder