21 november 2022
Uppleva & göra

Föreläsning om energibesparing 24 november på biblioteket

Just nu är energisituationen i Sverige och Europa kraftigt ansträngd. Prisnivåerna på el är höga och kan stiga ännu mer. Det finns också risk att elen inte räcker under vissa timmar i vinter. Torstag 24 november föreläser kommunens energi- och klimatrådgivare Thomas Skagenborg på biblioteket och ger tips på energibesparing och hur du kan minska elkostnaderna.

thomas sänker temperatruren
- Vi kan tillsammans, både offentliga aktörer, företag och privatpersoner, förbättra situationen genom att se över och minska elanvändningen, säger Thomas Skagenborg, energi- och klimatrådgivare på kommunen.

På grund av omvärldsläget har energipriserna skenat i hela Europa, inte bara på el utan även på fordonsbränsle och bioenergi. Därför är energifrågan är ett högaktuellt ämne som berör oss alla. I första hand är det kortsiktig minskning som är aktuellt för att säkra elförsörjningen i vinter, men även långsiktiga lösningar behövs då produktion och efterfrågan inte alltid matchar varandra.

- Kan alla hjälpas åt att flytta elanvändning från höglasttider och minska förbrukningen 5 procent minskar risken för frånkoppling och elpriset sjunker dessutom 40 öre på köpet, säger Thomas. Minskar vi förbrukningen med 10 procent sjunker priset 170 öre.

Föreläsning om energibesparing

För att inspirera och ge konkreta tips och råd hur man du kan gå tillväga för att spara energi, både kortsiktigt och långsiktigt har Thomas Skagenborg en föreläsning på Falköping bibliotek torsdag 24 november. Föreläsningen tar upp små som stora spartips såsom laststyrning och hur du kan se över sitt elavtal och utnyttja ett timprisavtal för att spara pengar, men också hur du kan tänka långsiktigt med investeringar för energieffektivisering.

- Ett exempel på spartips är effekttaxan som Falbygdens Energi har, den kommer jag berätta om på föreläsningen, säger Thomas. Kan man utnyttja den på rätt sätt kan man spara flera tusenlappar per år.

Energibesparing - hur klarar jag vintern?

Datum: Torsdag 24 november klockan 18.00
Plats: Hörsalen, Falköpings bibliotek

Datum: Tisdag 29 november klockan 18.00
Plats: Broddetorps bibliotek

Fri entré, biljetter hämtas i bibliotekets reception från 8 november