14 april 2022
Uppleva & göra

Platåbergens Geopark utnämnd till Sveriges första Unesco globala geopark

Utnämningen innebär att platåbergslandskapet anses vara världsunikt och av internationellt intresse, och att området blir del av ett nätverk med geoparker världen över. En geopark jobbar i grunden för att kombinera bevarande av naturmiljöer med hållbar utveckling och främjande av naturturism.

Globala geoparker utses av FN-organet Unesco. Andra exempel på Unescokoncept är världsarv och biosfärområden. Idag finns 177 geoparker i 46 olika länder i det globala geoparksnätverket.

– Att vara en del av det här nätverket sätter vårt område på världskartan och öppnar dörrar för både internationell turism men även utbyten och samarbeten, säger Anna Bergengren, koordinator för Platåbergens Geopark.

Platåbergens Geopark är ett samarbete mellan nio kommuner; Falköping, Grästorp, Götene, Lidköping, Mariestad, Skara, Skövde, Trollhättan och Vänersborg.

Platåbergen i Västergötland vittnar om flera geologiska processer som är viktiga för att förstå jordens utveckling. Här finns till exempel både fossil från numera utdöda djur och några av världens äldsta fynd av meteoriter. Platåbergen har skapat förutsättningar för ett rikt kulturarv, värdefulla naturtyper och fascinerande platser att besöka. I och med utnämningen får ett område i Västergötland två Unescoutmärkelser, då Biosfärområdet Vänerskärgården med Kinnekulle delvis överlappar med geoparken.