1 oktober 2021
Uppleva & göra

Hur ska framtidens föreningsstöd se ut i Falköpings kommun?

Falköpings kommun har påbörjat ett projekt för att utreda hur framtida former för stöd och bidrag till civilsamhället ska se ut. I projektet arbetar en grupp från Kultur- & fritidsförvaltningen tillsammans med Kennert Orlenius, professor emeritus i pedagogik, för att genom dialog med Falköpingsborna hitta en väg framåt.

Kennert Orlenius, professor emeritus i pedagogik, deltog på länk under fredagens pressträff för att diskutera framtidens former för stöd och bidrag till civilsamhället.

Kennert Orlenius, professor emeritus i pedagogik, deltog på länk under fredagens pressträff för att diskutera framtidens former för stöd och bidrag till civilsamhället.

Dagens stöd till föreningar och ideella organisationer bygger på en föråldrad modell som behöver uppdateras till det samhälle vi lever i idag.

– Det handlar om att förstå sin samtid och blicka framåt. Man ska se det som ett framtidsprojekt, vad gör vi idag och vad kan vi kan göra i framtiden, säger Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare på Kultur- & fritidsförvaltningen.

Stefan Andersson

Stefan Andersson, verksamhetsutvecklare på Kultur- & fritidsförvaltningen, berättar för lokalpressen om vikten av att ha ett riktigt samtal om hur vi vill att det ska vara.

Den yngre generationen står utanför

Föreningslivet och dess former ser väldigt annorlunda ut idag mot vad det gjorde för 50 år sedan. Undersökningar visar tydligt att färre deltar i föreningar idag, särskilt bland unga, det är en konkret utmaning föreningslivet brottas med.

– Det första steget är att lyssna. Vi har Unga kommunutvecklare i Falköpings kommun och det vore vansinnigt om vi inte lyssnade på dem. Föreningarna behöver även lyfta fram de ungdomarna de har som företrädare för sina verksamheter, säger Kennert Orlenius.

Nya former för engagemang kräver nya strukturer

Samtidigt som de traditionella föreningarna kämpar med att få in nya medlemmar så är människor engagerade som aldrig förr och nya former för ideellt engagemang har i vissa fall ersatt de gamla. Hur fångar vi upp dessa och ger dem förutsättningarna för att växa?

Göran Gynnemo, ordförande i Kultur- & fritidsnämnden, ger politikens syn på deras roll i satsningen.

Göran Gynnemo, ordförande i Kultur- & fritidsnämnden, ger politikens syn på deras roll i satsningen.

– Vi ser detta som ett långsiktigt arbete och det kanske inte blir en revolution under en natt. Vi inser vikten av att prata med föreningarna. Vi måste också kommunicera internt och med politiken, så det här är en process där alla måste vara med, säger Göran Gynnemo, ordförande i Kultur- & fritidsnämnden.

Under hösten 2021 kommer projektet föra en dialog civilsamhället där Kennert kommer att träffa ett 40-tal föreningar. De samtalen kommer ligga till grund för det förslag man hoppas kunna presentera till våren 2022.