17 december 2020
Uppleva & göra

Sammanslagning skapar avdelningen Bad och Fritid

Från och med 1 januari 2021 gör kultur- och fritidsförvaltningen en sammanslagning av avdelning Bad och avdelning Fritid till en gemensam med avdelningsnamnet Bad & Fritid.

Avdelningen Bad & Fritid verkar för en aktiv fritid för ung som gammal. Genom att ge kommuninvånarna möjlighet till fysisk aktivitet, rekreation, friskvård samt ett rikt utbud i attraktiva och tillgängliga anläggningar. Spår, vandringsleder, mötesplatser som ska vara tillgängliga för alla finns också för ett aktivt friluftliv på Mösseberg och Ålleberg och runtom om i kommunen.

Avdelningens arbetar med uthyrning, verksamhetsservice, drift och underhåll av idrottsanläggningar, samlingslokaler och bad och simanläggningarna Odenbadet, Stenstorps och Flobybadet.

Inom avdelningen hanteras också bidrag och föreningsservice inom verksamheterna kultur, fritid och idrott.