18 november 2020
Kommun & politik

Floby är Årets Falbygdssocken 2020

Varje år delas priset Årets Falbygdsocken ut till en socken där det händer mycket och där det är extra gött att leva. I år går priset till Floby socken. Grattis!

Floby

Juryn för Årets Falbygdssocken består av representanter från Falköpings kommuns kommunledning, landsbygdsutveckling och turismutveckling samt representanter från Västra götalands hembygdsförbund och Falköpings tidning. Så här lyder juryns motivering till priset:

  • I Floby finns ett stort antal tongivande personer med stor bredd som verkar i socknen och som alla hjälper till att utveckla densamma.
  • Floby är en av Falköpings kommuns största industriorter. Här finns flera större industriföretag, bland annat AC Floby och Autokaross, ett antal handelsföretag samt flera webb-baserade företag. Floby Nya Bilverkstad utsågs till Årets företag i Falköpings kommun 2019.
  • I Floby finns ett mycket aktivt föreningsliv. Här finns det unika och välskötta Alphems Arboretum som förvaltas helt av ideella krafter. Alphems arboretum tilldelades i år stipendiet Hållbar utveckling - förening av Falköpings kommun. Inom volleybollen är Floby VK en aktad klubb som åter har ett lag i elitserien. Floby Marknadsförening är en ideell förening som jobbar för traktens bästa med julmarknad, integration av nyanlända och ger tre gånger om året ut Flobybladet. Lions klubb är mycket aktiv och arrangerar musikevenemang i kyrkan med stora artister samt står även bakom julmarknaden.
  • För ett antal år sedan arbetade ortens befolkning för att få tågstationen att återöppnas och lyckades med detta efter ett enträget arbete. Nu har sockenborna tagit fasta på möjligheten att få fler att flytta dit och utnyttja de goda kommunikationerna.