6 oktober 2020
Uppleva & göra

Sommargatan 2020 – så här tyckte besökare och handeln

Sommaren 2020 förvandlades delar av Dotorpsgatan och Storgatan ännu en gång till en Sommargata, där mer utrymme skapades för gående, möten och aktiviteter. Nu är utvärderingen klar – så här tyckte besökare och handeln.

Syftet med Sommargatan var att liksom förra året att skapa nya aktiviteter och mötesplatser för olika åldersgrupper. Det var också för att skapa mervärden för kommuninvånare och besökare och att uppleva stadskärnan på ett nytt sätt. Mer plats för människan i stadskärnan istället för biltrafik och parkering. Fokus var också att utöka utbudet av konst och kultur i centrum.

Sommargatan invigdes den 18 juni och var öppen till den 18 augusti 2020.

Metoder för utvärdering

 • Digital enkät till besökare med inriktning på kulturinslagen. Enkäten har funnits tillgänglig på Kulturkvadraten.
 • Medlemsmöte i Aktiv Handel.
 • Digital enkät till näringsidkare. Enkäten har skickats ut till dels alla som är anslutna till Aktiv handel och dels riktat till alla som driver näringsverksamhet i anslutning till Sommargatan.
 • Tycka till och tänka till om konstverket på Kultur Falköpings Facebooksida och konstnären skapade sedan själv minikonstverk som placerades på lyktstolpar direkt nedanför konstverket.
 • Min historia – möjligheten att beskriva sin egen historia idag utifrån museets uppdrag om nutid och dåtid.
 • Vissa synpunkter har inkommit via e-post, brev, telefonsamtal, sociala medier och i kommunens synpunktshanteringssystem. Dessa har besvarats separat men finns även sammanställda i utvärderingen.
 • Speakapp – med synpunkter från unga Falköpingsbor.
 • Kommunikation – insatser utifrån plan.

Enkät till besökare

Digital enkät till besökare med inriktning på kulturinslagen. Enkäten har funnits tillgänglig på kulturkvadraten.

 • 14 enkätsvar. Enhetliga svar, där intrycket är att de som svarat tycker det är viktigt och bra med konst och kultur i centrum.

Enkät till aktörerna i stadskärnan

Digital enkät till näringsidkare. Enkäten har skickats ut till dels alla som är anslutna till Aktiv handel och dels riktat till alla som driver näringsverksamhet i anslutning till sommargatan.

Hur har Sommargatan påverkat din verksamhet?

"Positivt med mer barn familjer på stan, alla hyresgäster är glada, trevligt med liv och rörelse i stan, personligen tycker jag helheten av torget känns trevligare."

"Vet inte om det påverkat min Enskilda verksamhet"

"Inget försäljningsmässigt."

"Lite grann, inte alltför mycket."

"Svårt att säga med Corona som bakgrundSommargatan har ökat flödena i min verksamhet"

Vilka synpunkter har du fått från dina kunder?

"Positivt och roligt och bra av kommunen att satsa på centrum."

"Många tycker de är ett trevligt inslag"

"Både och faktiskt. Upplevde mer positiv respons förra året."

"Inga direkta synpunkter i år. Det var fler som tyckte till förra sommaren när det var nytt."

"Barnfamiljer positiva men många lite äldre tycker det är onödigt."

"Styrelsen för brf Guldsmeden har mottagit kraftfulla reaktioner och synpunkter från boende i föreningen som fått sin nattsömn störd, eftersom gatan blivit en samlingsplats för högljudda grupper, mopedkörning med mera på vardagar och helger."

"Trevligt för barnen och när det händer saker."

"Sån här jävla skit måste ju vara kass för er. Kanonbra med sommargata"

Har du upplevt någon skillnad gällande leveranser och transporter?

"Nej" (majoriteten)

"Kan Sommargatan bli Sommartorg 2020. Viktigt att ha kvar biltrafiken på gatan."

"Ja. Det är lite svårare för leverantörer att komma fram. Men inget jätteproblem."

Hur har informationen och kommunikationen med kommunen fungerat kring Sommargatan?

"Ja "

"Bra" (majoriteten)

"Vi har fått information och känt oss delaktiga."

"Hyffsat"

Konstverket Gränsland – många tyckte till

Planen var att köpa in ett konstverk och arrangera en stor, publik workshop där konstnären tillsammans med workshopdeltagare skulle skapa minikonstverk utifrån vad människor tänkte om konstverken. Istället för en publik workshop gavs möjligheten att tycka till och tänka till om konstverket på Kultur Falköpings Facebooksida och konstnären skapade sedan själv minikonstverk som placerades på lyktstolpar direkt nedanför konstverket.

Frågan löd: Vad tänker du på när du ser de fem figurerna som hänger ovanför Dotorpsgatan? Var med och skapa fortsättningen på konstverket! Maila dina tankar till kultur@falkoping.se. Konstnären Amanda Karlsson gör om dina tankar till minikonstverk och sätter upp dem intill konstverket under sommaren.”

Spridningen via Facebooksidan Levande Falköping var mest effektiv, här kom det in många kommentarer och här skapades även ett par debatter om vad konst i offentlig miljö är för något.

Axplock av kommentarer:

"Jag gillar konstverken"

"Tänker på Pippi när hon gick på lina"

"Blev väldigt rädd när jag såg dem först, vet inte vad jag tänker eller tycker om det egentligen"

"Tycker de ser otäcka ut"

"Social distansering"

"Tycker mest det ser otäckt ut"

"Mitt barnbarn tyckte det var otäckt, jag vet inte vad jag ska tycka, är undrande?"

"Att vissa svävar i det blå klart o tydligt"

"Gött med kreativitet och att människor funderar och tolkar olika"

"Påminner om en skräckfilm"

Min historia – berättelser från museet

Min historia – möjligheten att beskriva sin egen historia idag utifrån museets uppdrag om nutid och dåtid.

 • En tung historia som berör och är så viktig!
 • Clara 8 år har tolkat uppmaningen ”berätta din historia” genom att berätta en saga, troligen starkt inspirerad av Vikingarna i montern:
  ”-Hal, sa Ugglan (lite otydligt) efter att halshuggit Andreas, dela kroppen så här.
  Min krona, skrek Magnus!
  -Nej min, skrek Uggla!
  - De bråka i år tills de dog. 1000 år senare vi hitta Andreas skelett och tänder. På lilla….”(hann antagligen inte skriva mer innan de skulle gå vidare. Historien är skriven på plats på Kulturkvadraten).
 • Hanna, 33 år från Malmö har lämnat följande historia på plats:
  ”Mitt första möte med Falköping var underbart positivt och inbegrep, oväntat nog, en massa musik.”

Övriga synpunkter inkomna till kommunen

 • Färre klagomål som inkommit än förra året.
 • Färre positiva kommentarer än förra året.
 • 4 synpunkter i synpunktshanteringsprogrammet.
 • Utöver det har två negativa synpunkter från närboende och besökare på Sommargatan via mail.
 • Park/Gata har fått den del telefonsamtal och kommentarer på plats vid Sommargatan.
 • Alla inkomna synpunkter rörde störande ljud kopplade till de aktiviteter som erbjöds och då framförallt fotbollen som stod tillgänglig dygnet runt.

Speakapp – med synpunkter från unga Falköpingsbor

Antal svar: 21

 • Jättebra – 6
 • Inte så bra – 1
 • Besökte aldrig så vet inte – 4
 • Helt okej – 10

Kommentarer

Det var fint och så men dåligt uppföljt så mycket saker blev på fel plats och så vidare.

Det är mysigt.

Kommunikation – insatser

 • Informationssida på falkoping.se/sommargatan
 • Nyhet på webben
 • Affischer på stan
 • Nyhet om invigningen på webben
 • Pressmeddelande om invigning
 • Filmklipp i sociala medier (nu möblerar vi Sommargatan)
 • Annons i Falköpings tidning
 • Inlägg om utvärdering på Facebook
 • Hälsa välkommen till området med beachflaggor och trycksaker
 • Karta över områdets aktiviteter

Sammanfattning och reflektion

 • Generellt få som svarat på enkäter om sommargatan 2020
 • Konst och kultur uppfattas viktigt och angeläget för de som svarat.
 • Flest äldre som besökt Kulturkvadraten
 • Sommargatan upplevs positivt från näringsidkarna men inte lika angeläget som förgående år.
 • Bilfritt torg upplevs generellt som positivt
 • Flera önskar mer uteservering och större servering
 • Konsten berör och väcker tankar och skapar engagemang.
 • Färre klagomål än förra året men aktivitet tillgänglig på natten skapar problem så som fotbollar på plan med mera.
 • De flesta unga som svarat på enkäten tycker Sommargatan är helt okej.
 • Konst och kultur uppfattas positivt och önskas mer av i centrum.
 • Fler aktiviteter till Köttorget så det blir mer jämnt fördelat av aktivitet i centrum.
 • Nyhetens behag ger sig till känna. Det krävs ”nya överraskningsmoment” ”nya grepp” för att skapa mer värde i Sommargatan.
 • Det upplevs positivt när kommunen satsar – ger värde till kommuninvånaren och besökaren.
 • För framtida satsningar bör beaktas eventuella störmoment som skulle kunna undvikas.
 • Förvaltningsövergripande engagemang och prioritering av medel har skapat mervärden med Sommargatan.