8 december 2022
Trafik & gator

Närtrafik – restips för dig som har glest mellan bussarna

Närtrafik är kollektivtrafik för dig som vill åka mellan landsbygd och tätort. Närtrafiken är viktig för att fler ska ha möjlighet att resa hållbart även där det inte finns kollektivtrafik. Från 11 december gör Västrafik förbättringar inom närtrafiken.

soluppgång

Västtrafik gör förbättringar inom närtrafiken från 11 december 2022. Det kommer finnas fler tider att resa på och det blir möjligt att åka med alla Västtrafiks biljetter även i närtrafiken (ej med kontoladdning). Det finns närtrafikhållplatser i stråk och resorna kommer snart att dyka upp i reseplaneringen i vår app Västtrafik To Go.