25 november 2021
Trafik & gator

Vad tycker du om trafiksituationen i Falköpings kommun?

Trafiksystemet påverkar oss alla på ett eller annat sätt. Kommunen jobbar med att ta fram en trafikstrategi och nu önskar vi få in dina tankar kring framtidens trafiksystem i Falköpings kommun.

Vi kommer sitta i mindre grupper och diskutera frågor kring exempelvis trafikmiljön, trafiksäkerhet, tillgänglighet, de olika trafikslagen och hållbara transporter.

Vi bjuder på julsmörgås!

Datum: 7 december
Tid: 18-19.30
Plats: Margaretasalen, Hotell Falköping

Anmäl dig senast 5 december.