1 juni 2021
Trafik & gator

Nu kan du ladda bilen i stan

Falköping kommun arbetar för att göra det enklare för dig att välja mer hållbara alternativ för resor. Nu finns det därför tre publika laddningsstationer där du kan ladda din elbil i centrala Falköping.

Bil laddar i laddstolpe

Laddningsstationerna är en viktig del i att förbättra förutsättningarna för en fossilbränslefri fordonsflotta i Falköping och att underlätta för hållbara resor. Kommunen har fått stöd av Klimatklivet hos Naturvårdsverket för satsningen. Klimatklivet är ett stöd till lokala och regionala investeringar som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet.

Ladda på strategiska platser

Laddningsstationerna finns vid Resecentrum, på parkeringen vid biblioteket och i centrum utanför H&M. Platserna är strategiskt valda utifrån läget och möjligheten till att bygga ut med fler laddningsstationer i framtiden.

Systemleverantören Incharge är kopplad till laddstolparna. Det är så kallad semisnabbladdning med en effekt upp till 22 kW per uttag.

Tillgänglighetsanpassad laddning

Laddplatserna vid Resecentrum är tillgänglighetsanpassade vilket innebär att parkeringsplatsen är något bredare och det finns gott om utrymme framför bilen. Utformningen är framtagen av Falköpings kommun men har granskats av det nationella "Nätverket för tillgängliga laddplatser". Även dessa platser är dock till för alla som behöver ladda sin elbil.