16 februari 2021
Trafik & gator

Nytt för seniorkort

Västtrafik som admininstrerar seniorkorten kommer gå över till att maila erbjudande om seniorkort med start under februari månad.

Från och med februari kommer vi att börja skicka seniorerbjudandet via e-post till dig som har en e-postadress registrerad i vårt kundregister. Det gäller dock inte de seniorer som flyttar till en ny kommun där de redan uppfyller åldersvillkoret, de får under en övergångsperiod fortsatt erbjudandet postalt. Till dessa kunder beräknar vi kunna börja skicka erbjudandet via e-post från och med mars månads utskick.

Det första e-postutskicket beräknas nå fram 22-23 februari. Du som får erbjudandet via e-post kommer få det ca 1-2 veckor tidigare än de som får det postalt, eftersom digitala utskick går snabbare.

Du kan beställa seniorbiljett upp till tre månader innan du fyller

Nytt är även att seniorbiljetten från och med 17 februari går att beställa upp till tre månader före det att man uppfyller åldersvillkoret (tidigare var det två månader), detta för att erbjudandet ska gå att aktivera direkt när du får erbjudandemejlet.

Liksom tidigare är seniorbiljetten inte giltig förrän från och med det datum du uppfyller åldersvillkoret. Administrationsavgiften kommer att faktureras på samma kvartal som beställningstillfället, men kortavgiften börjar inte debiteras förrän den månaden som biljetten börjar gälla.