3 september 2020
Trafik & gator

Sabotage på lekplatser – hjälp oss hålla uppsikt!

Kommunens personal som sköter om våra lekplatser har upptäckt glas och spikar utplacerat på ett antal lekplatser runtom i kommunen. Hjälp oss hålla hålla uppsikt och felanmäl om du hittar skadliga föremål i och omkring lekplatser.

Vid första upptäckten trodde personalen det rörde sig om endast oaktsam nedskräpning. Men eftersom det nu visat sig på fler lekplatser, så är bedömningen att det kan röra sig om sabotage. Upptäckterna är anmälda till polisen.

- Det är bland annat på en lekplats i Broddetorp och en i Floby där vi funnit glas och spikar i sanden, säger Kenneth Ågren, arbetsledare för park/gata. Vi arbetar med översyn av våra lekplatser kontinuerligt men uppskattar självklart de tips och anmälningar vi kan få in.

Nu ber personalen inom park och gata i kommunen om hjälp att vi tillsammans har uppsikt i och omkring lekplatser. Hittar du vassa och andra skadliga föremål på en lekplats, plocka bort det du hittar, och anmäl det via kommunens felanmälan.