18 juni 2024
Omsorg & hjälp

Lyckad rekrytering inom sjuksköterskeenheten!

Under hösten 2023 och våren 2024 har sjuksköterskeenheten arbetat med utveckling och rekrytering för att möta framtidens utmaningar inom den kommunala primärvården.

De utmaningar sjuksköterskeenheten står inför inkluderar en demografisk ökning av personer som behöver deras hjälp samt att vården som bedrivs blir alltmer avancerad. För att möta dessa utmaningar krävs fler sjuksköterskor och en omorganisation. Sjuksköterskor utbildas kontinuerligt, och under våren har alla till exempel fått utbildning i akut omhändertagande av suicidnära personer av räddningstjänsten. Flera sjuksköterskor läser även akademisk specialisttjänstgöring, varav den första blir klar i januari 2025.

På grund av föräldraledigheter, studier och några som valt att gå vidare till nya uppdrag, har 20 sjuksköterskor nyanställts under denna period.

Vi inom sjuksköterskeenheten ser fram emot att tillsammans fortsätta möta utmaningarna och att ge Falköpings kommuns invånare den bästa möjliga vården där de befinner sig.