22 juni 2023
Omsorg & hjälp

Ny hemtjänstutförare i Falköpings kommun

Socialnämnden beslutade den 21 juni att godkänna Allegio Omsorg AB som utförare av hemtjänst. Företaget kommer att bedriva hemtjänst i Falköpings kommun från och med den 15 augusti 2023.

Falköpings kommun tillämpar principen om eget val i hemtjänsten enligt lagen om valfrihet, LOV.

Principen om eget val i hemtjänsten betyder att personer med beviljade hemtjänstinsatser har rätt och möjlighet att själva välja vem som ska utföra insatserna bland de hemtjänstutförare/företag som blivit godkända av kommunen.

När en ansökan om att bedriva hemtjänst inkommer till socialnämnden sker alltid en prövning för att säkerställa att företaget uppfyller kommunens ställda krav. Allegio Omsorg AB, som varit verksamma inom hemtjänst i andra kommuner sedan 2015, har bedömts uppfylla samtliga krav.

Allegio Omsorg AB kommer vara verksamma inom hela Falköpings kommun.

Avslut av valbar utförare

Sedan tidigare har kommunen avtal med Systrarna Odhs hemtjänst AB som externa utförare av hemtjänst. Företaget har inkommit med en begäran om uppsägning av avtalet. Socialnämnden har beslutat att godkänna uppsägningen. Avtalet kommer upphöra att gälla den 14 augusti 2023.

Valbara utförare i kommunen

Från och med den 15 augusti 2023 finns följande valbara hemtjänstutförare i kommunen,

  • Falköpings kommun
  • Allegio Omsorg AB

De som idag har Systrarna Odhs hemtjänst AB som utförare kommer få ett informationsbrev från kommunen samt en omvalsblankett där de får möjlighet att välja mellan de olika utförarna. Om inget aktivt val görs kommer dessa personer få sina insatser utförda av kommunens hemtjänst.

Personer med beviljad hemtjänst kan när som helst göra ett omval av utförare.

Kontakt

Har du frågor gällande ditt val av hemtjänst kontakta din biståndshandläggare via Stadshusets reception 0515-88 50 00.