1 juni 2023
Omsorg & hjälp

Idag invigdes kommunens nya Rådgivningscentrum

I april öppnade kommunen ett nytt rådgivningscentrum som vänder sig till vuxna som har behov av stöd kring beroende av alkohol, missbruk och våld. Idag var det dags att inviga den nystartade verksamheten i lokalerna på Trinnöjegatan.

Bandklippning vid invigningen av Rådgivningscentrum. Klipper gör Socialnämndens ordförande Sture Olsson och enhetschef Maria Johansson.

Bandklippning vid invigningen av Rådgivningscentrum. Klipper gör Socialnämndens ordförande Sture Olsson och enhetschef Maria Johansson.

Invigningen på Trinnöjegatan

Socialnämndens ordförande Sture Olsson var på plats för att klippa det ceremoniella bandet vid invigningen tillsammans med enhetschef Maria Johansson, hjälpta av personalen från verksamheten. Utanför samlades personer som ville se den nya verksamheten i de renoverade lokalerna.

Vi hoppas kunna skapa en lättillgänglig verksamhet med låg tröskel. Det ska vara enkelt få hjälp och stöd om man behöver det. Vi vill vara första kontakten för medborgarna, hit kan man vända sig direkt utan att behöva göra en utredning innan. Vi kan erbjuda direkt stöd här med bland annat enskilda samtal men även en del gruppverksamhet, säger enhetschef Maria Johansson.

Om verksamheten

Det nya rådgivningscentrat vänder sig till personer över 18 år som behöver stöd kring beroende av alkohol, droger eller spel om pengar. De vänder sig också till personer som oroar sig över sin aggressivitet, ilska eller som är eller har varit utsatt för våld i nära relationer. Även anhöriga till någon med sådan problematik kan vända sig hit för att få stöd.