8 mars 2023
Omsorg & hjälp

Är du näringsidkare/handlare och har svårt att få ekonomin att gå ihop?

Falköpings kommun har ett flertal fonder som riktar sig till olika verksamheter eller situationer.

Sök då till Alfred Lauréns understödsfond. Fonden vänder sig till dig som näringsidkare/handlare och dina anhöriga. Har du svårt att få ihop ekonomin och skulle bli hjälpt av ett bidrag så finns det att söka ur denna fond. Ansökningsperioden är 1-31 mars 2023.

Är du handlare eller anställd inom övrig detaljhandel och har drabbats av sjukdom. Sök då till Svante, Hanna samt Karl Nyqvists minnesfond.