2 januari 2023
Omsorg & hjälp

Utbildning i yrkessvenska har stärkt det språkliga självförtroendet och lett till nya kunskaper

Precis innan julhelgerna avslutade 11 st medarbetare, som arbetar inom äldreomsorgen, en utbildning i yrkessvenska med inriktning vård och omsorg. Det var ett glatt gäng medarbetare som tog emot sina diplom samtidigt som de uttryckte sin tacksamhet över möjligheten att få gå utbildningen.

Under 2022 satsade socialförvaltningen på utbildningar i yrkessvenska med inriktning vård och omsorg. Utbildningarna erbjöds till medarbetare som inte har svenska som modersmål och anordnades på två olika sätt. Den ena utbildningen gjordes digitalt via en mobilapp och den andra leddes av en lärare i svenska som andraspråk.

– Att studera yrkessvenska parallellt med att arbeta inom yrket är ett effektivt sätt att förbättra sitt språk. Många deltagare uttrycker att det känns meningsfullt att studera när man har direkt nytta av det man lär sig. Arbetet blir lättare och roligare och man får en motivation att lära sig mer, berättar Lotta Simonsson, lärare i svenska som andraspråk.

Under hösten 2022 började tio medarbetare inom äldreomsorgen en utbildning i yrkessvenska via Lingio. Lingio är en webbapp med språkövningar som utgår från vardagliga situationer på arbetsplatsen. Kursen är lättgänglig i en mobilapp och deltagarna får veckovisa sms med länkar till språkövningarna. Lingio är uppbyggt som ett spel där det går ut på att samla poäng och klättra i nivåer. Genom övningarna tränas uttal, hör- och läsförståelse, stavning och grammatik. Ett fåtal av de som startade kursen i september är redan klara och har fått sina certifikat, men de allra flesta fortsätter även under våren 2023.

Parallellt med Lingio anordnades även en lärarledd utbildning i yrkessvenska för 11 st medarbetare under hösten. Utbildningen hölls av en legitimerad lärare i svenska som andraspråk och finansierades av Omställningsfonden. Även i denna kurs tränade deltagarna på läs- och hörförståelse, ordkunskap, svenska uttryck, uttal och grammatik med fokus på det yrkesspecifika språket.

– Kursen har varit jättebra. Vi har lärt oss mycket som vi kan använda. Jag använder det jag har lärt mig när jag dokumenterar på jobbet, säger deltagaren Fenfang Huang, undersköterska på Tåstorps demenscentrum.

I kursen har deltagarna fått träna det grundläggande språket som används på äldreboenden. Målet är att behärska vardagsspråket på arbetsplatsen.

– En positiv faktor är att arbetet och studierna i yrkessvenska är sammankopplade. Deltagarna tar med sig det de har lärt sig på lektionerna till arbetet och blir vana vid att använda orden och uttrycken i praktiken. När de hör eller läser ord på jobbet som är nya för dem kan vi gå igenom och förklara på lektionerna i yrkessvenska, säger Lotta Simonsson.

Innan julhelgerna avslutades den lärarledda utbildningen i yrkessvenska och deltagarna fick diplom. Gemensamt för de flesta av deltagarna var att de var glada över att ha fått möjligheten att gå utbildningen. De berömde läraren Lotta och känner sig stolta över vad de har lärt sig.

Sista utbildningstillfället avslutades med en gemensam fika och diplomutdelning.