19 december 2022
Omsorg & hjälp

Efterlevandestöd - samtalsgrupp

Barn, flicka, solnedgång, Sverige, sommar, letar, sol, kvällssol, hjärta

Falköpings kommun och Riksförbundet för SuicidPrevention och EfterlevandeStöd (Spes) erbjuder samtalsträffar till dig som är över 18 år och som drabbats av förlusten och sorgen efter att en närstående har tagit sitt liv.

Sorgen kan ta sig olika uttryck, men tillsammans med efterlevande i liknande situation kan det vara en hjälp att få sätta ord på sin upplevelse. Att få möjlighet att dela det som är svårt kan vara en hjälp i sorgen.

Datum och plats

Torsdagar 26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, klockan 18-20.
Hörsalen, Falköpings bibliotek, Sankt Sigfridsgatan 11

Mer information

Gruppen leds av Katrin och Lina från SPES, katrin.thorsell@spes.se.

Vid frågor kontakta Emelie Westerling 0702-24 95 21, Projektledare Psykisk Hälsa.