25 november 2022
Omsorg & hjälp

Hemtjänsten i Falköping på plats 23 i Sverige

Hemtjänsten i Falköping placerade sig på plats 23 av totalt 290 kommuner i Hemtjänstindex 2022. Indexet är ett initiativ från SPF Seniorerna med stöd av Allmänna Arvsfonden. I år är första gången som Hemtjänstindex genomförs.

Karin Stigner, SAS/Verksamhetsutvecklare

Hemtjänstindex mäter kvaliteten inom fyra områden:

  • Information på kommunens webbplats
  • Kommunens biståndshandläggning
  • Utförandet av hemtjänsten
  • Kommunens stödfunktioner

Indexet har utvecklats i samarbete med äldre som deltagit i enkäter och workshops. Modellen är anpassad till de äldres syn på hur viktiga olika delar av hemtjänsten är. Uppgifterna kommer bland annat från resultat av brukarundersökningar och olika enkäter från Socialstyrelsen och andra myndigheter.

Det är glädjande att se att Falköpings hemtjänst får ett så gott betyg utifrån vad seniorerna tycker är viktigt. Det visar att många delar i verksamheten fungerar väldigt bra. Samtidigt ser vi utifrån resultatet även utvecklingsområden. Ett sådant exempel är tillsyn med hjälp av digital teknik, säger Karin Stigner, SAS/Verksamhetsutvecklare.

Läs mer om Hemtjänstindex. Länk till annan webbplats.