14 oktober 2022
Omsorg & hjälp

Psykiatriveckan - anmäl dig här!

Varmt välkommen till intressanta och kostnadsfria föreläsningar när Psykiatriveckan anordnas 24-27 oktober. Anmälan öppnar den 26 september klockan 08.00.

Psykiatriveckan är ett samarrangemang mellan Falköpings kommun och Västra Götalandsregionen. Föreläsningarna är kostnadsfria och öppna för alla.