21 september 2022
Omsorg & hjälp

Älskade förbannade tonåring - föräldraträffar för dig som har tonårsbarn

Älskade förbannade tonåring är kostnadsfria föräldraträffar som riktar sig till föräldrar som har tonårsbarn. Målet med föräldraträffarna är att ge dig verktyg för att bibehålla och skapa goda relationer med din tonåring. Föräldraträffarna syftar till att ge tonårsföräldrar möjlighet att prata med varandra och diskutera olika vardagliga situationer tillsammans med gruppledare.

Under fyra träffar går vi igenom en rad vardagssituationer som de flesta tonårsföräldrar kan känna igen: Tonåringen talar inte längre med dig, hjälper inte till hemma, bråkar med syskon eller vill mest vara med sina vänner.

De fyra träffarna pågår i 2,5 timme och är ett samarbete mellan regionen och Falköpings kommun. Varje träff kretsar kring ett speciellt tema. Under träffarna tar vi del av både varandras erfarenheter och av modern forskning. Vi får med oss kunskap, insikter och idéer att träna på mellan träffarna. Därefter har vi en återträff som gruppen själv bestämmer datum för.

Teman för träffarna:

  • Grupptryck
  • Jag-budskap
  • Att hålla reda på sin tonåring
  • Att vara uppmärksam på sig själv

Första träffen är tisdag 25 oktober klockan 18.00-20.30 i lokaler i Högstadium Centrum. Därefter träffas vi 8 november, 22 november och 6 december.

Frågor och anmälan

Fia Liljeblad
Samordnare
0706-74 50 67
fia.liljeblad@falkoping.se

Gruppledare är Emma Joelsson, kurator Falköpings kommun, och Karin Koschatzky Gustafsson, kurator (UPH) ungas psykiska hälsa.