14 september 2022
Omsorg & hjälp

Lyckad inspirationsdag för stödpedagoger i Skaraborg

Arbetsgruppen som har planerat och genomfört inspirationsdagen. Från höger i bakre raden: Linus Jonasson, Maria Lindell, Anna-Tova Ellgård och Barbro Skoglund. Från höger i främre raden: Anneli Nyman, Camilla Jönsson, Titti Nygren och Anna Lindgren.

Fredagen den 9 september hade kommunens stödpedagoger bjudit in kollegor från hela Skaraborg till en inspirationsdag. Närmare 70 personer samlades i Pingstkyrkan för att inspireras, möta andra stödpedagoger och utbyta erfarenheter. Deltagarna fick ett fint välkomnande i dörren där Daniel stod och hälsade välkommen in på röda mattan. Några ledord för dagen var delaktighet, självbestämmande och bemötande.

Dagen inleddes med mingel i Pingstkyrkans foajé. Där fanns det även möjlighet att beskåda Helena Sjöbergs foton av personer inom daglig verksamhet LSS, få tips om aktuella böcker inom området och se en dansuppvisning med gruppen HV-fritiden från HV-dans.

Dagen fortsatte med en föreläsning av Andreas Cederqvist från Hjärnplus. Han föreläste om hur vi kan skapa positivt tänkande och hur vi som medmänniskor kan stötta utveckling och skapa goda fungerande relationer. Dagen innehöll även filmvisning då det var premiär för filmerna delaktighet vid nyanställning och typisk eller atypisk. Filmerna är skapade av kommunens stödpedagoger i samarbete med Verksamhet funktionsnedsättnings mediagrupp.

Det blev en väldigt lyckad dag där deltagarna fick inspiration och många nya tankar och idéer att ta med sig till sina hemkommuner. Vi hoppas att någon annan kommun tar över stafettpinnen och att vi kan anordna en sån här dag varje år, säger Titti Nygren, stödpedagog i Falköping.

Se bildspel från inspirationsdagen