30 augusti 2022
Omsorg & hjälp

Kravet på kontinuerlig användning av munskydd tas nu bort

Från och med nu behöver personal inom vård och omsorg endast använda munskydd vid patient/omsorgsnära arbete inom två meter.

Det är Smittskydd Västra Götaland som har gått ut med rekommendationer om att trappa ner användningen av munskydd (så kallad source control). Från och med tisdagen den 30 augusti behöver personal inom vård och omsorg endast använda munskydd vid patient/omsorgstagarnära arbete inom två meter.

Även i fortsättningen ska skyddsutrustning användas vid misstänkt eller bekräftad covid-19. Våra medarbetare stannar hemma om de känner sig det minsta sjuka. Vi kommer att fortsätta vara noggranna med våra basala hygienrutiner och klädregler.