18 augusti 2022
Omsorg & hjälp

I höst startar flera ABC föräldragrupper

Det är inte alltid lätt att vara förälder. Ibland är det skönt att få tips och idéer hur man kan gå vidare i sitt föräldraskap. Därför bjuder kommunen in till gruppträffar med diskussion och information om föräldraskap och barns utveckling.

Träffarna leds av utbildade gruppledare från Ällagatans förebyggande team och Familjecentralen. Varje grupp har som mest tio deltagare. På träffarna samtalar vi om föräldraskapsstrategier och förhållningssätt, tar del av forskning om föräldraskap och delar med oss av varandras erfarenheter. Det är gratis att delta.

I höst startar följande ABC föräldragrupper:

Föräldragrupp för barn upp till fem år

Tisdagen den 13 september klockan 17.30-20.00 startar en grupp för föräldrar med barn upp till fem år. Gruppen träffas på tisdagar den 27 september, 11 oktober och 25 oktober klockan 17.30-20.00 i Familjecentralens lokaler på Odens vårdcentral (tredje våningen).

Anmäl dig till Familjecentralen, 0515-88 54 18, 0515- 88 53 91 eller mejla familjecentralen@falkoping.se

Föräldragrupp för barn från sex år och uppåt

Måndagen den 12 september klockan 17.30-20.00 startar en grupp för föräldrar med barn från sex år och uppåt. Gruppen träffas på måndagar den 26 september, 10 oktober, 24 oktober klockan 17.30-20.00 på Ällagatan 21 D (i Ällagatans förebyggande teams lokaler).

Anmäl dig till Fia Liljeblad, 0706-74 50 67 eller mejla allagatan@falkoping.se

Föräldragrupp för somalisktalande föräldrar

Onsdagen den 14 september startar en grupp för somalisktalande föräldrar, på somaliska och svenska. Svensktalande utrikes födda föräldrar med annat modersmål är också välkomna. Gruppen träffas på Ällagatan 21 B onsdagar den 28 september, 12 oktober och 26 oktober.

Anmäl dig till Fia Liljeblad, 0706-74 50 67 eller mejla allagatan@falkoping.se