28 april 2022
Omsorg & hjälp

Vill du vara ett stöd för barn och föräldrar? Bli umgängesstödjare!

Ibland har föräldrar svårt att samarbeta med varandra och då behövs en umgängesstödjare. Som umgängesstödjare stöttar du barnet och hjälper föräldrarna i umgänget med barnet eller i praktiska delar som att hjälpa till vid hämtning och lämning mellan föräldrarna.

Vi söker dig som har erfarenhet av att arbeta med barn i yrket eller i till exempel föreningsliv, är en trygg vuxen och har minst gymnasial utbildning.

Uppdraget är individuellt utformat för varje familj och det är tydligt beskrivet vad som ska utföras. Ersättning utgår enligt avtal.

Intresseanmälan

Vill du veta mer? Mejla enhetschef Mia Blom, mia.blom@falkoping.se

Skicka in intresseanmälan om att bli umgängesstödjare