12 april 2022
Omsorg & hjälp

Första spadtaget till nya korttidsboendet LSS

Vanja Wallemyr, Filip Emilsson, Max Boman Alvén och Sture Olsson tar det första spadtaget till det nya korttidsboendet LSS.

I den varma vårsolen togs den 12 april det första spadtaget till det nya korttidsboendet för barn och unga som har beslut om korttidstillsyn och/eller korttidsvistelse enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. Boendet ska ligga på Jättenegatan och beräknas vara klart den 1 mars 2023.

Sture Olsson (M), socialnämndens ordförande, och Vanja Wallemyr (C), ordförande i tekniska nämnden, tog tillsammans med ungdomarna Filip Emilsson och Max Boman Alvén de första symboliska spadtagen för att markera början för bygget av ett nytt korttidsboende.

Här ska en ny byggnad, ett korttidsboende, på drygt 1000 kvm uppföras, som ska ersätta nuvarande förhyrda lokaler på Näregården samt lokaler i kommunägd fastighet på Prästgårdsgatan, inleder Sture Olsson sitt tal.

Byggnaden kommer bestå av två avdelningar avgränsade med gemensamhetsutrymmen som är centralt placerade. Boendet kommer vara anpassat för alla oavsett funktionsnedsättning och det kommer finnas en utemiljö som ska stimulera till aktivitet.

För detta investerar kommunen ca 30 miljoner kronor. Vi hoppas att de som kommer att vistas eller jobba här kommer att känna glädje över dessa nya lokaler, avslutar Sture Olsson.

Sture Olsson, ordförande i socialnämnden, och Vanja Wallemyr, ordförande i tekniska nämnden gör sig redo för att ta det symboliska spadtaget för att markera att bygget har startat.

Här på Jättenegatan ska det nya korttidsboendet ligga. Boendet beräknas stå klart den 1 mars 2023.