5 april 2022
Omsorg & hjälp

Covid-19 klassas inte som samhällsfarlig från den 1 april

Från den 1 april klassas inte längre covid-19 som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom. Det är ändå fortsatt viktigt att du som är sjuk med symptom som kan vara covid-19 stannar hemma och undviker kontakt med andra. För dig som arbetar inom vård och omsorg är det viktigt att hålla i det smittförebyggande arbetet.

Vilka råd och rekommendationer gäller efter den 1 april?

Vaccinera dig om du kan

Vaccination skyddar effektivt mot att bli svårt sjuk eller dö i covid-19. Det skyddar även mot att bli smittad och att smitta andra. Alla som bor i Sverige och har fyllt 12 år erbjuds gratis vaccin mot covid-19. Läs mer om vaccination mot covid-19.

Stanna hemma vid symtom

Stanna hemma och undvik nära kontakt med andra om du är sjuk med symtom som kan vara covid-19. Läs mer om vad som gäller på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Du som inte är vaccinerad mot covid-19

Om du är vuxen och inte har vaccinerat dig bör du vara särskilt försiktig. Det innebär att du bör undvika trängsel och stora folksamlingar inomhus. Läs mer om covid-19 på Folkhälsomyndighetens webbsida.

Särskilda rekommendationer inom vård och omsorg

Fortsatt smittspårning

Covid-19 klassas inte längre som en allmänfarlig eller samhällsfarlig sjukdom från den 1 april. Sjukdomen är fortfarande anmälningspliktig. Det innebär att konstaterade fall fortsatt ska anmälas till den regionala smittskyddsläkaren och Folkhälsomyndigheten. Folkhälsomyndigheten har även beslutat att covid-19 ska smittspåras i vissa verksamheter inom vård och omsorg, till exempel på äldreboenden där de boende har hög risk att bli allvarligt sjuka av covid-19.

Säkra besök på äldreboenden

För att skapa goda förutsättningar så att de som bor på kommunens äldreboenden kan ta emot besök på ett säkert sätt och undvika smittspridning är det viktigt att du som besökare följer våra regler för säkra besök. Läs mer om säkra besök på äldreboenden.